سایت سخت کوشان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - مهرماه 95 اجتماعی پایه ششم - دروس 1الی 4   20سوال متنوع: درست نادرست،تستی،کامل کردنی ،پاسخ کوتاه وتشریحی   باپاسخنامه ی تشریحی