سایت سخت کوشان

پیک آدینه اسفندماه پایه ی دوم ابتدایی برای دانلودروی تصویرزیرکلیک کنید   *********************************** طریقه دانلودکردن از آپلودبوی برخی دوستان تصورمیکنندکه دانلودنمودن آزآپلودبویحتمامستلزم پرداخت هزینه است .شمامیتوانیداین دانلودرابه رایگان انجام دهید.دانلودفایل ها حدودا 60ثانیه طول میکشد. برای دانلودفایل هالطفا مراحل زیرراانجام دهید :   1 .روی آیکون دانلود مطلبی که گذاشته شده کلیک کنید  2-روی تصویرسمت چپ که دانلودرایگان است کلیک کنید 3- وارداین صفحه می شویدوبایدشکیباباشیدتازمان…