سایت سخت کوشان

آزمون علمی پایه ی دوم ابتدایی   منبع : دبستان آیت ا...سعیدی    *********************************** روش دانلودکردن از آپلودبوی برخی دوستان تصورمیکنندکه دانلودنمودن آزآپلودبوی  حتمامستلزم پرداخت هزینه است .شمامیتوانیداین دانلودرابه رایگان انجام دهید.دانلودفایل ها حدودا 60ثانیه طول میکشد. برای دانلودفایل هالطفا مراحل زیرراانجام دهید :   1 .روی آیکون دانلود مطلبی که گذاشته شده کلیک کنید (این تصویرفرضی است) 2-روی تصویرسمت چپ که دانلودرایگان است کلیک کنید 3- وارداین صفحه…