سایت سخت کوشان

  🔻تعداد کل سوالات آزمون ۶۵ سوال است که ۶۰ سوال چند گزینه ای با مدت زمان پاسخگویی ۵۰ دقیقه ای و ۵ سوال تشریحی با مدت زمان پاسخ گویی ۱۰ دقیقه ای پیش بینی شده است.   🔻کل زمان آزمون ۶۰ دقیق