سایت سخت کوشان

  🔻تعداد کل سوالات آزمون ۶۵ سوال است که ۶۰ سوال چند گزینه ای با مدت زمان پاسخگویی ۵۰ دقیقه ای و ۵ سوال تشریحی با مدت زمان پاسخ گویی ۱۰ دقیقه ای پیش بینی شده است.   🔻کل زمان آزمون ۶۰ دقیقه می باشد.   🔻در صورتی که سوالات چند گزینه ای همراه با نمره منفی باشد؛بیشترین تعداد پاسخ صحیح در مدت زمان ۶۰ دقیقه ملاک نمره قبولی شما می باشد(حتما بعد از جلسه آزمون با مدت زمان بیشتری می توانید به تعداد بیشتری سوال پاسخ صحیح بدهید)   🔻مدیریت زمان در این آزمون تعیین کننده است.   🔻در صورتی…