سایت سخت کوشان

هزینه خریداین آزمون ها بصورت تک تک این آزمون ها 6100 توماناست پس بصورت پک آنهاراتهیه کنیدوازتخفیف25درصدی استفاده کنید ضمنافایلهای پی دی زمینه دارآنهارانیزبصورت رایگان می توانیدازپست های قبلی دانلودکنید       این بسته آموزشی حاوی 17 فایل می باشد (5 آزمون اصلی وفایل های رایگان ) 1- آزمون اجتماعی سوم باپاسخنامه تشریحی 2- آزمون مفهومی ریاضی سوم مهرماه 3-آزمون فارسی سوم مهرماه 4-آزمون مهرماه هدیه های آسمان سوم 5-  آزمون مهرماه علوم سوم کلیه ی آزمون ها…