سایت سخت کوشان

سوالات درس های 1 الی 4 اجتماعی ششم                                                                                                  همراه باپاسخ های تشریحی ==================================== سوالات زیر بصورت تفکیک شده ودرس به درس بوده وباسوالات بالا…