سایت سخت کوشان

فایل‌های صوتی کتاب گویای فارسی پنجم - خوانداری را می‌توانید در ادامه دریافت نمایید. تیتراژ مقدمه ستایش تماشاخانه رقص باد، خنده گل فضل خدا راز گل سرخ درخت گردکان رازی و ساخت بیمارستان خرد رهنمای و خرد دلگشای بازرگان و پسران چنار و کدو بن گلدان خالی زیرکی سرود ملی ای ایران دفاع از میهن آوازی برای وطن وطن‌دوستی نام‌آوران دیروز، امروز، فردا سرای امید نام نیکو نقش خردمندان فردوسی بوعلی و بانگ گاو روزی که باران می‌بارد بال در بال پرستو شجاعت کاجستان زیر آسمان بزرگ حکمت…