سایت سخت کوشان

فایل‌های صوتی کتاب گویای فارسی پنجم - خوانداری را می‌توانید در ادامه دریافت نمایید. تیتراژ مقدمه ستایش تماشاخانه رقص باد، خنده گل فضل خدا راز گل سرخ درخت گردکان رازی و ساخت بیما