سایت سخت کوشان

آزمون تستی ریاضی ششم  فصل 7 (مختصات ؛ اعدادصحیح )  بصورت تستی همراه باپاسخنامه  برای دانلودروی تصویرزیرکلیک کنید    اگرمیخواهیداین آزمون راباهردوفرمت "ورد" و "پی دی اف" دریک پوشه وبدون پشت زمینه ی سخت کوشانداشته باشیدروی تصویرزیرکلیک کنید.