سایت سخت کوشان

  برای دریافت پوشه حاوی کلیه ی آزمون ها وپاسخنامه هاازفروشگاه مستقل سخت کوشان     برای دریافت پوشه حاوی کلیه ی آزمون ها وپاسخنامه هاازفروشگاه فایل فارسی روی تصویرزیرکلیک کنید.   توجه : فایل های رایگان این ازمون هادرپست های قبلی موجودمی باشد   *************************************************  این پوشه شامل فایل های زیراست : الف ) پایه ی اول دبستان : ( 3 آزمون ) 1-ارزشیابی بنویسیم پایه اول - آبان 95 2-  ارزشیابی ریاضی - آبان 95      …