سایت سخت کوشان

آزمون های آذرماه پایه چهارم دبستان (۵ آزمون کتبی رایگان )       آزمون های پایه ی چهارم دبستان   آذرماه ۱۳۹7   ریاضی – اجتماعی – علوم – فارسی – هدیه های آسمان   این آزمون ها توسط سخت کوشان طراحی نگردیده است .   آزمون های پایه های اول تاششم طراحی شده توسط تیم علمی سخت کوشان   بافرمت های وردوپی دی اف وباپاسخنامه ی تشریحی دربازه ی زمانی۱۵آذرماه ۹۷ تا ۲۰آذرماه ۹۷   درسایت وفروشگاه قرارخواهندگرفت.…