سایت سخت کوشان

 آزمون های(8آزمون مختلف)پایه اول دبستان-نوبت اول(سری دوم) همه ی آزمون های نوبت اول پایه های اول تاششم سخت کوشان بافرمت«ورد» وپاسخنامه ی تشریحی حداکثرتاتاریخ 96/10/13 درسایت وفروشگاه قرارخواهندگرفت . سوالات استانداردوطراحی شده توسط مدرسین ومولفین بوده ومثل قبل،بدون نام طراح وتبلیغات می باشند ********************************************** 8 آزمون مختلف ریاضی نوبت اول پایه ی اول دبستان( سری دوم ) همین الان درکانال تلگرام قرارگرفت . برای عضویت درکانال ودانلودرایگان آزمونها ابتداروی…