سایت سخت کوشان

 *********************************  آزمون ریاضی ششم پایان دیماه فرمول های مربوط به زاویه کسرهای تلسکوپی آزمون تستی تشریحی ازدرس 7خان رستم  جزوه مربوط به موصوف وصفت و......  نکات مهم درتست زنی  آزمون نگارش نوبت اول پایه ششم نمونه سوال ریاضی ششم نیمسال اول فعالیت نموه کارنامه توصیفی (بافرمت رودوقابل ویرایش) چگونه یک آزمون عملکردی طراحی کنیم نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی  همین الان روی تصویرزیرکلیک کنیدوهرچه آزمون اول تاششم میخواهید راازکانال سخت کوشان به رایگان دانلودکنید…