سایت سخت کوشان

عالمی داشتیم برای خودمان ... توی گوگل و بلاگفا می گشتیم وبلاگ خوب پیدا می کردیم ،بعد هی پست ها را بالا و پایین می کردیم و دل و روده ی آرشیو وپروفایل وبلاگ طرف را درمی آوردیم ، بعد خوشمان که می آمد با دوبار کامنت گذاشتن با طرف دوست می شدیم و لینک می زدیم . هر دفعه که می رفتیم به میز کارمان در قسمت مدیریت وبلاگ سر بزنیم ، روی مشاهده وبلاگ کلیک میکردیم تا از تم و عکس پروفایلومطالب و آهنگ و حباب ها و قلب های متحرک وبلاگمان ، خودمانحسابی حظ کنیم . بعد می آمدیم دانه دانه لینک ها را باز می کردیم…