سایت سخت کوشان

عالمی داشتیم برای خودمان ... توی گوگل و بلاگفا می گشتیم وبلاگ خوب پیدا می کردیم ،بعد هی پست ها را بالا و پایین می کردیم و دل و روده ی آرشیو وپروفایل وبلاگ طرف را درمی آوردیم ، بعد خوشمان که می آم