سایت سخت کوشان

حیوان سال 98 کدام حیوان است-نام حیوان سال 1398 چیست؟ حیوان سال ۹۸ | سال ۹۸ سال چه حیوانی است؟     ​ حتما تا حالا دیدید و شنیدید که هر سال را به یک حیوانی نسبت میدهند و با توجه به خصوصیات حیوان سال ها ، خصوصیات و طالع بینی متولدین سالهای مختلف را با توجه به حیوان سال تولدشان ارائه میدهند.به طور کلی سالها به اسم ۱۲ حیوان به صورت چرخشی نامگذاری شده اند. این ۱۲ حیوان عبارتند از : سال موش سال گاو سال ببر سال گربه سال اژدها سال مار سال اسب سال گوسفند سال میمون سال خروس سال سگ سال خوک…