سایت سخت کوشان

********************************* فایل های این پوشه ی کم حجم شده عبارتنداز : 1- آزمون عملکردی ریاضی دوم دبستان-جمع وتفریق فرایندی 2- آزمون مدادکاغذی فارسی دوم دراسفندماه 3- کاربرگ ریاضی پایه دوم-تقریب 4- ازمون ریاضی دوم فصل 7کسرواحتمال 5- پیک آدینه پایه دوم-هفته چهارم اسفند 6- آزمون بنویسیم پایه دوم-بهمن ماه-دروس8تا10 7-آزمون عملکردی پایه دوم-تلفیق فارسی وعلوم  8 - آزمون فارسی دوم درس13  9- کاربرگ فصل 6 ریاضی دوم دبستان    برای دانلودروی تصویرزیرکلیک کنید  …