سایت سخت کوشان

********************************* فایل های این پوشه ی کم حجم شده عبارتنداز : 1-  آزمون عملکردی ریاضی اول دبستان-عددورقم 2- پیک آدینه پایه اول-هفته چهارم اسفند 3- آزمون عملکردی پایه