سایت سخت کوشان

********************************* برای دانلودروی تصویرزیرکلیک کنید فایل های این پوشه ی کم حجم شده عبارتنداز :   1- آزمون اجتماعی چهارم-دروس15و16و17        2-آزمون تستی ریاضی چهارم-فصل 5      3- آزمون ریاضی پایه چهارم-فصل 6 4- آزمون ریاضی چهارم-تقسیم          5- آزمون ریاضی چهارم-فصل 5 باضریب دشواری بالاترازسطح کتاب درسی 6- آزمون علوم پایه چهارم-درس 8 تاآخرکتاب         7- آزمون…