سایت سخت کوشان

********************************* برای دانلودروی تصویرزیرکلیک کنید   فایل های این پوشه ی کم حجم شده عبارتنداز : 1- آزمون ریاضی پایه پنجم-فصل5      2-آزمون ریاضی پایه پنجم-فصل6    3- آزمون ریاضی پایه پنجم-فصل6-ازکتاب کارسخت کوشان        4-آزمون عملکردی ریاضی پنجم-درصد-شماره2         5-  5 آزمون عملکردی ازهمه دروس پایه پنجم                     …