سایت سخت کوشان

روی تصویرکلیک کنید     ارزشیابی و رعایت نکات فنی در طراحی سوالات امتحانی     ارزشیابی و رعایت نکات فنی در طراحی سوالات امتحانی ارزشیابی آموزشی دارای تعاریف متعددی می باشدواین تعاریف از نظر میزان انتزاع با هم تفاوت دارند وهر یک از این تعاریف انعکاس دهنده دلبستگی های خاص اشخاصی هستند که آنها را تدوین کرده اند. در کلی ترین سطح ارزشیابی را ((سنجش شایستگی )) تعریف کرده اند ویا تعریفی که کرانباخ از ارزشیابی ارئه می دهد عبارت است از جمع آوری و کاربرد اطلاعات به منظور تصمیم گیری…