close
تبلیغات در اینترنت
فیلم های روش تدریس دروس اول ودوم فصل 6 ریاض چهارم

سایت سخت کوشان

دانلودفیلم های آموزشیتوسط چناب آقای دکترخسروداودیدرس اول فصل 6 ریاضی نونگاشت چهارم ابتدایی ( عمود ؛ موازی ) درس دوم فصل 6 ریاضی نونگاشت چهارم ابتدایی ( چهارضلعی ها )دانلوددرس اول      دانلوددرس دوم