سایت سخت کوشان

 ********************************* دانلودرایگان  19 فایل پایه اول  دانلودرایگان 17 فایل پایه دوم  دانلودرایگان  23 فایل پایه سوم  دانلودرایگان  37 فایل پایه چهارم  دانلودرایگان 30 فایل پایه پنجم  دانلودرایگان  47 فایل پایه ششم   برای دانلودرایگان آزمون ها وفایل های آموزشیازکانال تلگرام  سخت کوشان پایه ششم روی تصویرکلیک کنیدوعضوکانال شوید.    ********************************* ضرب المثل های ایرانی ومعانی آن ها (قسمت سی…