سایت سخت کوشان

   توصيه‌ هایی به دانش‌آموزان شرکت کننده در آزمون ورودي تيزهوشان                                                                                            1-هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط معمولایک سوم نمره منفی تعلق می گیرد و اگر…