سایت سخت کوشان

دوره فشرده آماده سازی ششمی ها برای شرکت درآزمون تیزهوشان  برگزاری دوره ی فشرده آمادگی برای آزمون تیزهوشان ویژه ی ششمی ها بررسی انواع سوالات هوش واستعدادتحلیلی   ازتاریخ 18 خرداد 98 الی 28 خرداد98  ************************* کلاس 10:30 تا 12 کامل شده است وفقط تعداد  محدودی دیگربرای کلاس 9 تا10:30 پذیرش خواهندشد   برای عضویت درکانال اول تاششم سخت کوشان روی تصویرزیرکلیک کنید