سایت سخت کوشان

  معنای فطر کلمه «فِطر» در لغت، به معنای روزه نبودن است[۱]که از ریشه فَطر به معنای شکافتن، ابتدا و اختراع گرفته شده است.[۲] کلمه «انْفَطَرَتْ» در آیه اول سوره