سایت سخت کوشان

دانلوددفترچه وشیوه نامه ثبت نام   مدارس نمونه دولتی از جمله مدارسی هستند که طبق روال هر ساله از طریق برگزاری آزمون ورودی در پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم از دانش آموزان ثبت نام به ع