سایت سخت کوشان

   8سوال چندبخشی درحیطه ی کاربردودانش(سطح متوسط) مناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا آماده ی تکثیروبرگزاری آزمون درمدارس طراحی شده توسط : سرگروه آموزشی پایه اول (گروه مولفین وطراحان سخت کوشان ) قسمتی ازاین آزمون   برای تهیه ی این آزمون روی تصویرزیرکلیک کنید.