سایت سخت کوشان

استاندارد،ضریب دشواری متوسط،مناسب دانش آموزان شهروروستا شامل آزمون های : ریاضی،املا،انشا،اجتماعی،علوم وهدیه  طراح : مدرسین پایه ی ششم  ابتدایی + تزرقی   بزودی