close
تبلیغات در اینترنت
فیلم های آموزشی فصل های 3 و 4 ریاضی چهارم

سایت سخت کوشان

دانلودفیلم های آموزشی ریاضی چهارم   استادمحترم : دکترخسروداودی    دانلودفیلم آموزشی درس سوم ( اندازه گیری زمان ) فصل4ریاضی چهارم              دانلودفیلم آموزشی روش تدریس درس دوم ( اندازه گیری زاویه ) فصل4ریاضی چهارم          …