سایت سخت کوشان

سری دوم ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی  پایان مهرماه 95 - پایه ی چهارم دبستان  ریاضی ، علوم وفارسی دانلودپوشه ارزشیابی ریاضی چهارم با2فرمت وردوپی دی اف دانلودپوشه ارزشیابی علوم تستی چهارم با2فرمت وردوپی دی اف دانلودپوشه ارزشیابی فارسی چهارم با2فرمت وردوپی دی اف     این آزمون ها توسط همکارمحترم خانم حسن آبادی آموزگارپایه چهارم دبستان سراج طراحی شده ودر اختیارفروشگاه سخت کوشان قرارگرفته است .    دانلودرایگان آزمون ریاضی چهارم سری دوم  دانلودرایگان…