سایت سخت کوشان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - مهرماه 95 اجتماعی پایه ششم - دروس 1الی 4   20سوال متنوع: درست نادرست،تستی،کامل کردنی ،پاسخ کوتاه وتشریحی   باپاسخنامه ی تشریحی      برای دانلودپوشه حاوی فایل های وردوپی دی اف ونیزپاسخنامه روی پوشه ی زیرکلیک کنید.  دانلودرایگان این آزمون