سایت سخت کوشان

بااهداسلام : به شکرخداوباحمایت وپشتیبانی شماعزیزان باتوجه به آمارارائه شده توسط نمایندگی های فروش سراسرکشور ، آمارفروش محصولات انتشارات سلام ( امیدمهر )نسبت به سال های قبل افزایش چشمگیروبی سابقه ای داشته است . بی شک این امرباهمراهی وحمایت بیدریغ مولفین ، همکاران گرامی ونیزشما دوستان عزیزمحقق گشته است و بنده نیزبه عنوان کوچکترین عضواین گروه علمی بزرگ که امسال مدیریت پروژه ی تالیف کلیه ی محصولان مقطع ابتدایی که بیش از75 عنوان کتاب و...بوده رابرعهده داشتم برایم جای بسی افتخار است که باشمادوستان ومولفین…