سایت سخت کوشان

آزمونک علوم تاآخردرس 4  پایه ی ششم دبستان باپاسخنامه  25 سوال عینی استانداردومناسب دانش آموزان شهروروستا ( 10سوال درست نادرست - 8سوال تستی + 7 سوال کامل کردنی ) به همراه  3 فای هدیه : 1- درسنامه وکلیه ی سوالات درس 1 علوم 2- درسنامه وکلیه ی سوالات درس 2 علوم 3- آزمون دوره ای ازدروس 1 و 2 علوم ششم   برای دریافت پوشه ی حاوی آزمونک وپوشه ی هدیه روی تصویرزیرکلیک کنید. دریافت رایگان این آزمون   دانلودپاسخنامه آزمون