سایت سخت کوشان

  دلم برای روزهایی تنگ است که میدانم باز نخواهند گشت برای پدرم که دیگر حضورش را احساس نخواهم کرد به راستی که چه زود دیر میشود   به همه ی دوستانی که عزیزی ازدست داده اند تسلیت می گویم والتماس دعادارم