close
تبلیغات در اینترنت

دومین سالگردفوت پدرم

سایت سخت کوشان

  دلم برای روزهایی تنگ است که میدانم باز نخواهند گشت برای پدرم که دیگر حضورش را احساس نخواهم کرد به راستی که چه زود دیر میشود   به همه ی…