سایت سخت کوشان

   آموزش نحوه ی دریافت تخفیف ها  دراین فیلم شمابانحوه ی خریدآسان فایل هایی که دارای تخفیف هستندآشناخواهیدشد. تخفیف های فروشگاه سخت کوشان مناسبتی بوده و درپایان اکثرهفته هانیزاعمال می گردد .   کافی است درهرنوبت کدتخفیف راداشته باشید این کددرهمین سایت به اطلاع عموم می رسد توجه : برخی تخفیف ها ویژه ی همکاران ویامدارس مناطق محروم  می باشدکه برایشان ایمیل خواهدشد.