سایت سخت کوشان

طرح درس مبحث اشکال هندسی پایه دوم با روش دریافت مفهوم      فایل آماده اشکال هندسی شامل انواع مثلث ها در ابعاد مختلف و دیگر شکل ها    منبع : معلم عصر21