close
تبلیغات در اینترنت
پیک آدینه شماره 17- خاصیت های ضرب (درس سوم از فصل4)

سایت سخت کوشان

     فعالیت آخرهفته ؛ شماره   17 توضیحات ونمونه سوال درس سوم ازفصل چهارمریاضی سوم ابتدایی  (خاصیت های ضرب ) برای دریافت این فعالیت روی تصویرزیرکلیک کنید .