سایت سخت کوشان

المپیادعلمی سخت کوشان ( 3آزمون متفاوت ) مرحله ی اول بهمن ماه شیفت صبح - شیفت بعدازظهر - مجتمع های روستایی برای دریافت آزمونها وپاسخ های تشریحی روی تصاویرزیرکلیک کنید .                 المپیاد شیفت صبح                                              المپیاد شیفت عصر             …