سایت سخت کوشان

    ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  پایه ی چهارم - بهمن 95  باپاسخنامه ی تشریحی هدیه ی خرید : 70 صفحه فعالیت ، تمرین ،مسئله و... ازکتاب ریاضی چهارم دبستان به صورت درس به درس   انتشارمحصولات دارای شماره ثبت فروشگاه سخت کوشان  درسایت هاووبلاگ های شخصی مجازنیست،این کارآسیب جدی به روندکارفروشگاه که حمایت ازدانش آموزان محروم می باشد زده وسعی وتلاش همه ی همکارانی که که پشتیبان ماهستند راهدرمیدهد،ازهمه ی همکاران عزیزتقاضاداریم که به افراد سودجوی…