close
تبلیغات در اینترنت
گسترده ی مکعب

سایت سخت کوشان

  "گسترده" یک شکل دو بعدی است که می‌توان آن را با تا کردن، به یک حجم سه بعدی تبدیل کرد. با کدام یک از گسترده‌های زیر می‌توان مکعب ساخت؟…