سایت سخت کوشان

   دعوت به همکاری در تالیف کتاب کار و......  ارسال رزومه یاتجربیات دوستانی که سالهای قبل همکاری داشته اند فقط باارسال ایمیل  اعلام آمادگی کنند.