سایت سخت کوشان

قایل توجه دانش آموزان دوره های اول ودوم متوسطه  به اطلاع دانش آموزان سخت کوش سال های قبل خودم ودیگردانش آموزانی که مقطع ابتدایی را پشت سرگذاشته ودریکی ازپایه های مقطع متوسطه مشغول به تحصیل هستند میرسانم که  سایت آموزشی سکوی دانش به مدیریت پوریاعطائیان میتواندمرجع خوبی برای دانلودآزمون های مختلف وتهیه کردن جزوات و....متنوع باشد. پوریاازدانش آموزان سخت کوش وباهوش دوسال قبل خودم دردبستان شاهدبودکه ازهمان موقع مهارت بالایی درزمینه ی برنامه نویسی ،طراحی وبلاگ ،سایت و....داشت . سایت سخت کوشان…