سایت سخت کوشان

دومین همایش معلمین مولف استان خراسان رضوی باحضوربیش از300 معلم مولف به اهتمامنشرضریح آفتاب ( یکشنبه  96/2/10 ) البته به معنای واقعی کلمه جای برخی ..... خالی بود ای کاش به گونه ای دیگرمی بود