سایت سخت کوشان

آزمون اجتماعی پایه ی پنجم دبستان  نیمسال دوم (خرداد96)  + 4 آزمون خردادو 100 تست کاربردی دیگر بصورت رایگان   خریدیادانلودرایگان این آزمون به منظورجلوگیری ازسواستفاده ی برخی افرادحقیقی وحقوقی غیرفرهنگی انتشارکلیه ی آزمونهای فروشگاه سخت کوشان که بافرمت«ورد» هستندونیزفایل های پی دی افی که بدون آرم باشند،درسایتها وگروه های تلگرام ودیگرفضاهای اینترنتیمجاز نمی باشد.  کپی گرفتن ازکلیه ی مطالب وانتشارآنها حتی بدون ذکرنام منبع مثل همیشه…