سایت سخت کوشان

11 آزمون نوبت دوم درقالب 28 فایل«ورد» و«پی دی اف» پَک آزمون های پایه ی ششم دبستان  ارزشیابی های نیمسال دوم (خردادماه 1396) باپاسخنامه های تشریحی ( ریاضی ؛ علوم ، اجتماعی ، املا ، انشا وهدیه های آسمان )       این محصولات وفایل هامتعلق به دانش آموزان محروم  تحت پوشش سخت کوشان می باشدلذاانتشار آزمون هاو.... بافرمت«ورد»یا پی دی اف بدون آرم  …