close
تبلیغات در اینترنت
ارزشیابی ورودی پایه ی اول دبستان - مهر 96

سایت سخت کوشان

   ارزشیابی ورودی - پایه اول دبستان(مهر 95)    آموزگاران پایه ی اول دبستان بایدبدانند که دانش آموزان آنهادردوره های پیش و دبستانی و... چقدر بامفاهیم : ریاضی ، هوش تحلیلی،علوم ،فارسی و.... آشناشده اند !