سایت سخت کوشان

  3 فایل در یک پوشه   فایل ورد + 2 فایل پی دی اف    28 سوال ارزشیابی ورودی   (9سوال فارسی ، 11سوال ریاضی و6سوال علوم)   باطراحی وکادراستاندارد   ویژه ابتدای مهرماه      قراردادن فایل "ورد" دروبلاگ هامجازنمی باشد   همکاران گرامی لطفا این موردراحتمارعایت فرمایید.   فایل پی دی اف بازمینه سخت کوشان دراختیار   شماقرارمیگیردتادرصورت لزوم ازاین فایل برای    وبلاگ یاسایت خوداستفاده نمایید.   برای دریافت ارزشیابی…