سایت سخت کوشان

  توجه :    دربرخی سربرگ های ارزشیابی های ورودی بجای"پایه ی ششم " اشتباهاعبارت"پایه ی پنجم" تایپ شده است . این سوالات مربوط به ارزشیابی ورودی پایه ی ششم بوده وازکل کتاب های درسی پایه ی پنجم طرح شده است .   لطفا قبل ازاقدام به تکثیربرگه ها، درفایل ورداین واژه رااصلاح فرمایید ***************************   ارزشیابی ورودی اجتماعی ششم     ارزشیابی ورودی ریاضی ششم       ارزشیابی ورودی علوم ششم     …