سایت سخت کوشان

پک همه ی ارزشیابی ورودی - پایه ششم دبستان       5 آزمون جداگانه دریک پوشه       ارزشیابی های : ریاضی ، فارسی ، علوم ، هدیه واجتماعی       شامل انواع سوالات تشریحی ، تستی و....     ویژه ی اول مهر96