close
تبلیغات در اینترنت
روش تدریس،طرح درس ،مطالب متفرقه آموزشی وغیرآموزشی ***دانلودهای طلایی ویژه ی سخت کوشان (فرمول های کاربردی وجدی

سایت سخت کوشان

دانلودفیلم آموزشی روش تدریس درس چهارم( اندازه گیری طول ) ازفصل چهارم ریاضی چهارم توسط استاد : دکتر خسروداودی   روی یکی ازتصاویرزیرکلیک…