سایت سخت کوشان

المپیادعلمی سخت کوشان    مرحله ی اول - بهمن ماه ( ویژه ی مجتمع های روستایی )   برای دریافت فایل آزمون روی تصویرکلیک کیند .    برای دریافت پاسخنامه کلیک کنید.